SON DAKİKA

Milliyet Haberleri | Gündemi Yakından Takip Edin
Corona

‘Define Arama Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

‘Define Arama  Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Bu haber 21 Temmuz 2020 - 14:00 'de eklendi. 349.206 kez görüntülendi.

‘Define Arama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, define aranacak yer 50 metrekareyi ve 10 metre derinliği geçmeyecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan değişikliğe göre, define aramak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amirine bir dilekçe ile müracaat edecek.

Dilekçede, arama maksadı açıkça belirtilecek ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilecek. Bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanacak.

Müze müdürlüğünce başvuruya konu alanın, tespit ve tescil edilen alanlar ve mezarlıklar arasında olmadığına karar verilmesi durumunda, başvuru sahibinden müracaat dilekçesinde şu belgeler istenecek:

“- Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,

– Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,

– Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,

– Define aranacak yer, sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat,

– Define araması yapılacak sahada yer altı ve yer üstü hizmetlerine yönelik sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,

– Define aranacak yer, yerleşim alanı içerisinde veya yakınında ise çevre yapılar açısından arama yapılmasında sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,

– 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu.”

Su altına define araması yapılmayacak

Değişikliğe göre, define aranacak yer 50 metrekareyi ve 10 metre derinliği geçmeyecek. Bu yer, verilecek fotoğraflarla, harita veya krokiler üzerinde işaretlenecek. Su altında define araması yapılamayacak.

Mülki amir, define aranacak yerin 2863 sayılı kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen yerler ile sit alanları ve mezarlıklar arasında olup olmadığını, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığını en yakın müze müdürlüğüne tespit ettirecek.

Müze müdürlüğünce, hazırlanan bilgi ve belgeler, valilik makamına sunulacak. Valilikçe yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın uygun bulunması durumunda, müze müdürlüğünce hazırlanan ruhsat, define araması yapılacak ilin valisi tarafından imzalanacak.

Ruhsatname sahipleri, define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler harcının ödendiğine dair belgeyi, ilgili müze müdürlüğüne ibraz edecek. Ruhsatname, verildiği yıl için geçerli olacak.

Define araması on beş gün devam edecek

Define araması aralıksız en çok 15 gün devam edecek. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere çalışılmayan süre kadar valilikçe uzatma yapılabilecek.

Çalışmalara ara verilen süre içerisinde, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasından ve doğabilecek tüm zararın karşılanmasından define arayıcısı sorumlu olacak.

Define aramak isteyenlere aynı süre içinde birden fazla yerde arama izni verilemeyecek. Daha önce define araması yapılmış alanlar için yeni bir başvuru yapılamayacak. Define arama izni başkalarına devredilemeyecek. Bu iş için bir başkası tevkil olunamayacak.

Definede doğacak zararlardan defineci sorumlu olacak

Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek iki ihtisas elemanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının kolluk hizmeti yürütmekle görevli mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılacak.

Define aranacak yeri incelemeye gidecek en az iki kişiden oluşan müze ihtisas elemanı ve aramada bulunacak ihtisas elemanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri, define arayıcısı tarafından ödenecek. Bu yevmiyeler, günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark, yevmiyelerin yüzde ellisini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenecek.

Define aramasından doğacak zarar, ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflardan, define aranacak sahada, on beş günlük define arama süresi dikkate alınarak çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasından ve doğabilecek tüm zararın karşılanmasından define arayıcısı sorumlu olacak. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tespit edilecek.

Buluntular, define ise Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilecek

Define aramasında çıkan buluntular, Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilecek. Elde edilecek buluntular, kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilecek.

Bulunan definenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilecek. Define, Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde 50’si define arayıcısına, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa yüzde 40’ı define arayıcısına, yüzde 10’u ise mülk sahibine verilecek.
kaynak:TRT HABER

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER